Hopp til hovedinnholdet

Oversikten er ikke fullstendig, tips oss om andre gode retningslinjer, gjerne på e-post til post@legemidlertilbarn.no.

Smerter hos barn og ungdom. Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge.

Utarbeidet av arbeidsgruppe ledet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Se også mer her.

Første versjon ble publisert i mai 2020, foreligger nå i versjon 1.2 som du finner her. Mer om arbeidet med utarbeidelse av retningslinjene:

Retningslinjer for smertelindring
Smertebehandling av nyfødte barn, Helse Bergen

Retningslinjene fra Nyfødt intensiv, Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen er revidert 05-2018.

Disse retningslinjene slutter seg til internasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle smerte hos nyfødte barn og retningslinjer for smertebehandling BKB. I påvente av nasjonale retningslinjer følges disse.

Smertebehandling, sederin og palliasjon - metodebok i nyfødtmedisin, UNN

Nyfødtmetodebok ved Nyfødt Intensiv, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Utarbeidet i 1998, sist revidert i 2019.

Opioider på sengepost - barn. Ordinering og overvåking. OUS.
Smertevurdering av barn, 0-18 år, OUS

Denne prosedyren beskriver hvordan barns smerter vurderes, samt forslag til verktøy som kan brukes til å vurdere smerteintensitet hos barn i alderen 0-18 år. Prosedyren beskriver ikke smertevurdring av premature. Prosedyren gjelder for helsepersonell som møter barn med smerter.

Akutt smerte hos barn, behandling og overvåkning ved bruk av opioider, Helse Bergen

Skjema for behandling og overvåkning ved bruk av opioider, utarbeidet ved Kirurgisk serviceklinikk, Helse Bergen.

Nedtrapping og behandling av abstinenser hos barn, Helse Bergen

Prosedyre for nedtrapping og behandling av abstinenser ved bruk av opioider og benzodiazepiner hos barn, fra Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen.

Prosedyren gjelder nedtrapping av opioider og benzodiazepiner for barn < 18 år som har fått behandling med opioider i 5 dager eller mer, samt behandling av opioidabstinenser hos den samme gruppen.

Omregninstabell for opioider, Helfo
Behandling av barn och ungdomar i samband med smärtsamma procedurer (Sverige)

Kunnskapsdokument som ble utarbeidet i 2014, nettsidene til Läkemedelsverket inneholder bl. a. bakgrunnsdokumentasjon og presentasjoner til opplæring.

Smärtlindring av barn (Sverige)

Svenske retningslinjer som ble utgitt første gang 2009.

I omtalen på nettsidene:

"I god postoperativ smärtbehandling till barn ingår både farmakologisk och komplementär behandling. Smärtomhändertagande bör inledas med preoperativ åldersanpassad information om det kirurgiska ingreppet, om den smärta som kan förväntas, om smärtskattning och om smärtbehandling.

Ett problem med all farmakologisk behandling till barn är att det inte sällan saknas doseringsanvisningar i FASS. I detta dokument finns förutom doseringsanvisningar behandlingsstrategier m.m."

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden (Sverige)

Svenske, nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av smerte i nyfødtperioden. Utarbeidet av Svensk Barnsmärtförening.

Omtale fra nettsidene:

"De riktlinjer som presenteras här syftar enbart till en viss vägledning i den kliniska vardagen. Även om riktlinjerna i första hand riktar sig till neonatala intensivvårdsavdelningar kan dokumentet anpassas också till vårdavdelningar med annan inriktning. Dokumentet kan användas som underlag vid utformning av regionala riktlinjer och utbildningsprogram på respektive vårdinrättning.

Vi rekommenderar att man med hjälp av dessa riktlinjer lokalt skapar PM utifrån den kunskap, erfarenhet och de väl inarbetade rutiner och läkemedel som personalen är förtrogna med".

Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Sverige)

Tilbake til hovedsiden med om smertebehandling.

Publisert: 18. jan. 2023 — Oppdatert: 27. mars 2023