Hopp til hovedinnholdet

Vurdering og behandling av smerte hos barn skjer både på legekontoret, på legevakten og på sykehus, og ofte kreves tverrfaglig tilnærming. Smertebehandling med legemidler er ofte utenfor norsk godkjenning, spesielt til de aller yngste.

Retningslinje for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter (BARN OG UNGDOM):

Retningslinjen finner du her
Viktig informasjon når retningslinjen brukes

Når vesentlige deler av retningslinjen brukes i lokale retningslinjer/prosedyrer ønsker vi at følgende tekst skal tas inn i lokale retningslinjer/prosedyrer, i tillegg til eventuell referanse i teksten: «Disse retningslinjene/prosedyrene bygger i det vesentlige på «Retningslinje for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge» utarbeidet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og oppdateres på deres hjemmeside».

Brev om retningslinjen ved publisering

Her finner du brevet som fulgte med retningslinjen da de ble sendt ut i mai 2020, samt en oversikt over mottagere av brevet.

Har du innspill til retningslinjen?

Send oss gjerne en epost: post@legemidlertilbarn.no.

Veileder for forebygging, vurdering og behandling av smerte hos NYFØDTE:

Veilederen finner du her

Veileder for forebygging, vurdering og behandling av smerte hos nyfødte.

Versjon 1.1, november 2023.

Endring fra versjon 1.0: Lagt til kortversjon av manualen til ALPS-Neo, samt bunntekst i dokumentet.

Viktig informasjon om veilederen

Veilederen er utarbeidet av den nasjonale gruppen for forebygging, vurdering og behandling av smerte hos nyfødte er oppnevnt av Interessegruppen i nyfødtmedisin (IGN), Norsk barnelegeforening.

Dette er en veileder, ikke en retningslinje. Det vil si at rådene kan, men ikke må, følges.

Anbefalingene bygger på tilgjengelig litteratur og retningslinjer for nyfødtpopulasjonen, og referanser blir angitt på slutten av hvert delkapittel. Veilederen samstemmer med Metodebok i nyfødtmedisin, og kan sees som en utdyping av kapittelet der om smertelindring og sedasjon.

Har du innspill til veilederen?

Send gjerne innspill til oss i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, så videreformidler vi disse til den nasjonale gruppen som har utarbeidet veilederen.

Send innspillene på epost til: post@legemidlertilbarn.no.

Mer om smerter og smertebehandling av barn og unge

Det finnes mye kunnskap og kompetanse om smerter og smertebehandling av barn, vi har samlet retningslinjer, artikler og ulike presentasjoner, samt lenker til foreninger som interesserer seg spesielt for barn og smerter i Norden.

Aktuelle nyhetssaker om smertebehandling

Ingen resultater

Ingen resultater

Publisert: 16. jan. 2023 — Oppdatert: 18. jan. 2024