Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.

Siste nytt

Veileder for forebygging, vurdering og behandling av smerte hos nyfødte - mindre oppdatering

Publisert: 7. des. 2023
Veilederen er oppdatert til versjon 1.1, med mindre endringer.

Mangel på Afipran 1 mg/ml mikstur

Publisert: 5. des. 2023
Det meldes om mangel på Afipran 1 mg/ml mikstur frem til 15.03.24. Mangelen skyldes forsinket levering.

Nasal smertelindring og sedering - et skriv fra britiske farmasøyter

Publisert: 23. nov. 2023
Noen smertestillende og sedativa kan gis nasalt til barn og unge, og kan være å foretrekke i noen situasjoner. For eksempel i akutte situasjoner uten IV tilgang eller til pailliative pasienter der oral eller bukkal administrasjon ikke er hensiktsmess...

Første norske professor i barnepalliasjon

Publisert: 22. nov. 2023
Anette Winger er nylig utnevnt til Norges første professor i barnepalliasjon ved OsloMet. Vi gratulerer!