Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert 10.01.24:

Mangel på Niferex dråper blir varig, se Sikkerhetsinformasjon fra Direktoratet for medisinske produkter.

Grossistene tar inn et tilsvarende uregistrert alternativ, Ferro Sanol dråper 30 mg/ml (tysk preparat). Det er likevel begrensede mengder Ferro Sanol dråper som blir tilgjengelig fremover. Det er derfor ønskelig å prioritere leveransene av Ferro Sanol dråper til nyfødtavdelinger da denne pasientgruppen ikke kan bruke andre alternativer som er tilgjengelig (se tidligere nyhetssak om ulike jernpreparater til barn). På sikt vil det trolig bli et annet uregistrert alternativ tilgjengelig. Arbeidet med å kvalitetssikre dette er i gang. Mer informasjon om det kommer etterhvert.

​​​​​​​​​​

Niferex inneholder virkestoffet ferroglysinsulfat og er et legemiddel mot jernmangel. Jern gis til barn med jernmangelanemi og til barn med lav fødselsvekt fordi de har stor risiko for å utvikle jernmangelanemi pga lave jernlagre ved fødselen og høyt jernbehov pga rask tilvekst.

I kapittel "9.2.1 Jernmangelanemi" i Generellveilederen og Nyfødtveilderens kapittel "14.9 Jern og vitaminer til nyfødte innlagt på sykehus" angis det at det bør gis jernsulfat eller jernfumarat (2-verdig jern) ved jernmangelanemi. Dersom jern gis i form av jernpentakarbonyl, som finnes i for eksempel Nycplus dråper, må forbindelsen først ioniseres og løses opp før jern kan absorberes. For at dette skal skje er det nødvendig med lav pH i magesekken, men siden de minste barna ikke har så lav pH i magesekken er absorpsjon av jernpentakarbonyl usikker. I veilederen opplyses det at ved leveringsproblemer av Niferex kan man eventuelt vurdere Nycoplus® jerndråper til andre og eldre spedbarn som skal ha jerntilskudd, oftest utenfor sykehus.

Nettverket har også i en tidligere nyhetssak omtalt ulike jernpreparater til barn (merk at denne saken er fra 2020).

Statens legemiddelverk melder på sine nettsider at UCB har fått tillatelse til salg av pakninger tilsvarende Niferex dråper, 30 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Denne nyhetssaken vil bli oppdatert når det foreligger mer informasjon om hvilke jernpreparat som blir tilgjengelig i løpet av mangelperioden, og hva som blir riktig å velge til de ulike aldersgruppene.

Publisert: 6. sep. 2023 — Oppdatert: 16. feb. 2024