Hopp til hovedinnholdet

Takeda stanset i 2018 produksjonen av Nycoplus Feo-Fer 9 mg/ml mikstur på grunn av blyinnholdet, og etter det fantes det ingen godkjente jernmiksturer eller -dråper på det norske markedet. Legemiddelverket har i en lang periode tillatt salg av svenske pakninger av Niferex 30 mg/ml dråper. Disse kan kjøpes reseptfritt på apotek, og tillatelsen om å selge disse uten søknad om godkjenningsfritak gjelder foreløpig til 1. oktober 2020. I tillegg til Niferex dråper, finnes det Niferex enterokapsler, 100 mg per kapsel, som kan brukes til barn over 6 år og 20 kilo. Det finnes ellers ikke perorale jerntilskudd til barn i form av legemidler på det norske markedet.

Det er flere kosttilskudd med jern som har dosering til barn angitt på pakningen. Nylig ble kosttilskuddet Nycoplus Jerndråper 1 mg/dråpe lansert. Nettverket har fått spørsmål om dette kan gis til de aller minste barna som trenger tilskudd av jern. I "Metodebok i nyfødtmedisin" (6. utgave oktober 2019) angis det at Niferex bør brukes til barn som rutinemessig får tilskudd av jern på grunn av lav fødselsvekt (se side 313, 315 og 316).

Kosttilskudd reguleres av "Forskrift om kosttilskudd", mens legemidler reguleres av "Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften)". Det stilles helt andre krav til sikkerhet, dokumentasjon, effekt og kontroll av legemidler i forhold til kosttilskudd. Barn som trenger jern på medisinsk indikasjon bør få forskrevet et legemiddel og ikke et kosttilskudd, da kosttilskudd primært skal brukes til å supplere kosten (se forskriften).

I kapittel "9.2.1 Jernmangelanemi" i Generellveilederen, angis det at det bør gis jernsulfat eller jernfumarat (2-verdig jern) ved jernmangelanemi. Dersom jern gis i form av jernpentakarbonyl, som i for eksempel Nycplus dråper, må forbindelsen først ioniseres og løses opp før jern kan absorberes. Dette har RELIS beskrevet i en besvarelse som omhandler sikkerhet ved Nycoplus Jerndråper 1 mg/dråpe. For at dette skal skje er det nødvendig med lav pH i ventrikkelen. I "Guidelines on Paediatric Dosing on the Basis of Developmental Physiology and Pharmacokinetic Considerations" (1) angis det at man først ved 2 års alder har en pH i ventrikkelen som er som hos voksne. Fordi de minste barna ikke har lav nok pH i ventrikkelen, bør 2-verdig jern gis for å sikre så god absorpsjon som mulig.

På bakgrunn av usikker absorpsjon av jernpentakarbonyl og informasjon i de overnevnte forskriftene, anbefaler Nettverket at Nycoplus Jerndråper 1 mg/dråpe ikke brukes til barn under 2 år.

I tabellen nedenfor sammenlignes ulike jernpreparater, både kosttilskudd og legemidler.

Vær oppmerksom på at innholdet av jern oppgis ulikt for de ulike preparatene, og dermed vil doseringen også være forskjellig.

Publisert: 25. juni 2020 — Oppdatert: 11. sep. 2020