Hopp til hovedinnholdet

Nettverket er opptatt av legemiddelsikkerhet og har vært involvert i ulike prosjekter om knyttet til pasientsikkerhet ved bruk av legemidler til barn.

Mangel på informasjon om legemidler til barn:

Nettverket har vært sentralt i få på plass oppslagverket KOBLE, Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler.

Les mer om arbeidet som i 2018 førte til at vi startet samarbeidet om KOBLE, med nederlandske Kinderformularium.

Hendelser å lære av:

I årene frem til Meldeordningen ble lagt ned samarbeidet Nettverket og Meldeordningen om gjennomgang av aktuelle hendelser knyttet til barn og legemidler . Hensikten var å bidra til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Se i nyhetsopplistingen under, alle sakene heter "Hendelser å lære av".

Felles nasjonale hendelsestyper for uønskete hendelser med legemidler

Et prosjektsamarbeid mellom Nettverket og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, med workshop i 2013. Se program og presentasjoner fra workshopen her.

Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger:

Dette er et prosjekt i regi av Norsk barnelegeforening som var avsluttet i 2005. Resultatet fra dette prosjektet har delvis vært videreført som en del av Nettverkets kjerneoppgaver. Les hele prosjektrapporten her.
Prosjektet resulterte blant annet i Legemiddelveilederen, som også inneholdt blandetabeller - disse er i senere år erstattet av blandekortene.

Ingen resultater

Ingen resultater

Ingen resultater

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 17. apr. 2023