Hopp til hovedinnholdet

Program


Introduksjon til dagen v/ ​Ingrid Grønlie
Risikolegemidler v/ Laila Bruun
​Hva kan vi lære av andres feil?
Hva har vært meldt v/ ​Eli Saastad og Linda P. Grytten
Hva kan vi finne fra andre sykehus? v/ ​Anders Baalsrud
​Norsk barnelegeforenings legemiddelveileder
Et nasjonalt samarbeidsprosjekt om veileder for risikofylte prosedyrer hos barn v/ Unni Mette Stamnes Köpp
En leders utfordringer ved håndtering av meldinger fra ansatte v/ Janicke Johansen
Forslag til felles nasjonale hendelsestyper og årsakskategorier v/ ​Øystein Flesland
​Erfaring hittil med forslaget til hendelsestyper ​
​Sykehuset Telemark v/ ​Astrid Johnsen
​Helse Bergen v/ ​Trond Iversen
Kunnskapssenteret v/ Eli Saastad

Fra invitasjonen:
Første halvdel av dagen blir tema som risikolegemidler og risikofylte prosedyrer belyst, samt hva man kan lære av det som har vært meldt og omtalt i litteraturen for å redusere risikoen for avvik.


Etter lunsj vil et nytt system for klassifisering av hendelsestyper (avvik) bli presentert. Hendelsestypene er testet i fire sykehus i 2011/2012. I dette systemet er det fulgt oppbygging etter forskrift for legemiddelhåndtering. I det foreliggende forslag (excel-versjon) er det tatt med legemiddelanamnese og legemiddelopplysninger i epikrise, jfr. Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», samstemming av legemiddellister. Systemet ivaretar også hendelsestyper ved bruk utenfor godkjenning (off-label), noe som er aktuelt for både barn og voksne i sykehus. Hendelsestypene har vært sammenliknet med WHOs klassifisering på 3.3 meldinger av Kunnskapssenteret siden juli 2012.

Publisert: 21. mars 2023 — Oppdatert: 21. mars 2023