Hopp til hovedinnholdet

Tips oss gjerne om flere, på epost: post@legemidlertilbarn.no.

 • Nettverkets webinarserie, fra april 2021
  Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Antibiotika til barn i sykehus, 23. september 2021
  Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
 • Antibiotika til barn og praktiske utfordringer, 21. september 2021
  Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
 • Antibiotika hva må du vite? 6. september 2022
  Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
 • UVI hos barn (aktuell diagnostikk og god behandling), 20. september 2022
  Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Se også denne kommentaren om å ikke ha tilgjengelige legemiddelformer til barn: Behandling av UVI hos barn - et illustrerende spørsmål.
 • Skarlagensfeber - epidemiologi, klinikk og behandling, 24. oktober 2023. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS).
 • Digital legemiddelhåndtering, webinarserie, fra 2020 og fremover
  Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Legemidler til barn - hva er forskjellig fra voksne? Fra 2021
  Underutvalg for barn, Oslo universitetssykehus. E-læringskurs for leger i spesialisering, for læringsmålet PED 160.
 • Jakten på informasjon om legemidler til barn
  Underutvalg for barn, Oslo universitetssykehus. E-læringskurs for leger i spesialisering, for læringsmålet PED 161.
 • Legemidler til barn, lovverk og refusjon
  Underutvalg for barn, Oslo universitetssykehus. E-læringskurs for leger i spesialisering, for læringsmålet PED 162.
 • Legemiddelhåndtering til barn, oppdatert mars 2020.
  Sørlandet sykehus HF. E-læringskurset bygger på det regionale kurset i legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst.
 • Barn og legemidler, nytt i juni 2022.
  Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, Apotekforeningen). Målgruppen er farmasøyter i apotek og kurset er bare tilgjengelig for apotekansatte og krever innlogging. Les mer her.
 • Nasjonale blandekort for barn - e-læringskurs. Nytt april 2023
  Underutvalg for barn, Oslo universitetssykehus. Kurset beskriver hvorfor vi har blandekort til barn, hvor man finner blandekortene, hvilken informasjon blandekortene inneholder og hvordan denne informasjonen skal brukes. E-læringskurset kan med fordel brukes som del av opplæringen før blandekortene tas i bruk. Les mer her.
Publisert: 5. mai 2023 — Oppdatert: 30. okt. 2023