Hopp til hovedinnholdet

Program

Kl. 09:30 - 10:00: Registrering og kaffe​

Kl. 10:00: Åpning

Kl. 10:00 - 10:35: Normal søvn hos barn/ungdom. Hva fører søvnmangel til og hvorfor må man egentlig sove? v/ Mari Hysing, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, RKBU Vest

Kl. 10:35 - 11:10: Diagnostisering av søvnlidelser v/ ​Bjørn Bjorvatn, Universitet i Bergen og SOVno

Kl. 11:10 - 11:45: Kartlegging av søvn v/ Mari Hysing, RKBU Vest

Kl. 11:45 - 11:55: Pause

Kl. 11:55 - 12:30: Hvordan reguleres søvn, effekten av lys og melatonin v/ Bjørn Bjorvatn, SOVno

Kl. 12:30 - 13:00: Bruk av sovemidler hos barn og unge.
Hva brukes, utvikling over tid og er det regionale forskjeller?
v/ Kari Furu, Folkehelseinstituttet

Kl. 13:00 - 14:00: Lunsj

Kl. 14:00 - 14:45: Legemidler, virkningsmekanisme, interaksjoner og bivirkninger -Presentasjon kun tilgjengelig for Nettverkets medlemmer v/ Karin M. Holmberg Dahle, Oslo universitetssykehus

Kl 14:45 - 15:20: Behandling av døgnrytmelidelser v/ Bjørn Bjorvatn, SOVno

Kl. 15:20 - 15:35: Pause

Kl. 15:35 - 16:10: Behandling av insomni ved hjelp av Cognitive behavioral therapy for insomnia v/ ​Mari Hysing, RKBU Vest

Kl. 16:10 - 16:45: Helsesøsters erfaring: Små barn. Konkrete råd og tiltak. v/ ​Nina Misvær, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 16:45 - 17:00: Pause

Kl. 17:00 - 17:35: Helsesøsters erfaring: Ungdom med søvnproblemer.
Hvilke råd kan helsesøster gi?
v/ Agnes Giertsen, Høgskulen på Vestlandet

Kl. 17:35 - 18:00: Foreldres bruk av sovemidler, påvirker det barns bruk av sovemidler? Forskrivning av sovemidler i 0-3 års alder og senere risiko for ADHD v/ Ingvild Holdø, Universitetet i Oslo

Kl. 18:00: Avslutning og vel hjem

Publisert: 28. feb. 2023 — Oppdatert: 14. mars 2023