Hopp til hovedinnholdet

Program


Kl. 09.30-10.00: Registrering og kaffe
Kl. 10.00-10.10: Åpning v/ Henrik Irgens (Nettverket)
Kl. 10.10-11.00: Legemidler til barn – et historisk perspektiv v/ Thor Willy Ruud Hansen, barnelege, Rikshospitalet
Kl. 11.00-11.10: Spørsmål og diskusjon
Kl. 11.10-11.35: Hva kan vi gjøre for å få legemidler i barna? Hvordan kan legemidler manipuleres? v/ Cathrine Kjeldby-Høie, farmasøyt, Sykehusapoteket Oslo og Nettverket
Kl. 11.35-12.00: En case fra virkeligheten: Slutt på kodeinholdige legemidler til barn, bakgrunn og konsekvenser v/ Christina Brudvik, fastlege i Bergen og Nettverket
Kl. 12.00-13.00: LUNSJ
Kl. 13.00-14.30: Norske barns hverdag: Bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning.

Om bruk av veiledere og deres rolle i behandling av barn mot det som er offentlig godkjent, bruk som er omtalt i f. eks. Felleskatalogen.

Alternative reguleringsmekanismer har vokst frem når det regulatoriske systemet for legemidler til barn er utilstrekkelig, hvordan har dette skjedd og hvordan ønsker vi at det skal være?

Kan vi fortsette å la uoffisielle systemer regulere noe så viktig?

Klingenberg: Behandling av urinveisinfeksjoner hos barn
Wang: Godkjent - Off Label - Ureg... Hva er hva?
Madsen: Bruk av legemidler utenfor godkjenning
Klingenberg: Norsk Barnelegeforenings veiledere
Krogh: Norsk elektronisk legehåndbok

  • Claus Klingenberg, barnelege, UNN og Barnelegeforeningens veiledere
  • Siri Wang, farmasøyt, Statens Legemiddelverk
  • Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens Legemiddelverk
  • Kurt Østhuus Krogh, barnelege, St. Olav og Norsk elektronisk legehåndbok


Kl. 14.30-14.40: Spørsmål og diskusjon
Kl. 14.40-15.00: Pause
Kl. 15.00-15.20: Legens juridiske ansvar – håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning v/ Aadel Heilemann, jurist ved Legeforeningen
Kl. 15.20-16.00: Hvordan få mer kunnskap? Klinisk forskning i allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten.


Straand: Forskernettverk som "forskningslab"
Glosli: Klinisk legemiddelforskning - i spesialisthelsetjenesten.

  • Jørund Straand, Professor, Avd. for allmennnmedisin, UIO
  • Heidi Glosli, barnelege, OUS


Kl. 16.00-16.10: Spørsmål og diskusjon
Kl. 16.10-16.30: Pause
Kl. 16.30-17.00: Hvorfor har vi de legemidlene vi har?​ Sammenhenger mellom behov, faglighet, evidens, regelverk, sikkerhet og markedsmekanismer. v/ Karen Marie Ulshagen, seksjonssjef, Statens Legemiddelverk
Kl.17.00-17.30: Behandling av UVI i allmennpraksis. Vi skulle gjerne hatt amoxicillin-klavulansyre mikstur, pivampicillin granulat og nitrofurantoin mikstur: Hva skal til for å få slike viktige barnelegemidler til Norge? v/ Linn Camilla Svenningsen, Legemiddelindustriforeningen
Kl. 17.30-17.45: Spørsmål og diskusjon
Kl. 17.45-18.00: Avslutning

Publisert: 14. mars 2023 — Oppdatert: 14. mars 2023