Hopp til hovedinnholdet

Program

Kl. 09.45: Registrering
Kl. 10.00: Velkommen v/ Asle Hirth
Kl. 10.10: ​Hvorfor er det viktig å forske på legemidler til barn?
Fokus på de største behovene innen forskning på legemidler til barn? v/ Thor Willy Ruud Hansen
Kl. 10.40: ​Hva kjennetegner et vellykket forskningsprosjekt angående barn og legemiddelbruk? v/ ​Karin C. Lødrup Carlsen
​Kl. 11.20: ​Kaffepause
Kl. 11.35: ​Legemidler til barn - hva foregår av europeisk forskning? v/ Betty Kalikstad
​Kl. 12.00: Hvor ligger utfordringene ved å forske på legemidler til barn?
Etiske aspekter: Clinical Trials in Children Ethical and practical issues goes hand in hand v/ ​​Ansgar Berg
Kl. 12.30: Lunsj
Kl. 13.15: Godkjenning av prosjekter og kliniske utprøvninger på barn - hvordan er lovgivningen – og hva er SLVs rolle? v/ Ingvild Aaløkken
Kl. 13.45: ​Reseptregisteret - "Sareptas krukke"; hva finnes av informasjon, tilgjengelighet, bruk og begrensninger? v/ Kari Furu
Kl. 14.05: Kaffepause
Kl. 14.20: Behov for industri-uavhengige legemiddelstudier på barn v/ Berit Mørland
Kl. 14.45: ​Behov for industri-initierte legemiddelstudier på barn v/ ​Monica Kjeken
Kl. 15.10: Paneldebatt

Publisert: 27. mars 2023 — Oppdatert: 27. mars 2023