Hopp til hovedinnholdet

Vårseminaret skal belyse hvorfor legemidler mot astma skrives ut og benyttes så ulikt i ulike deler av Norge. Bruk av inhalasjonssteroider blant barn varierer med en faktor på 3 over fylkesgrenser - hvorfor er det sånn? Seminaret vil også sette fokus på nasjonale behandlingsveiledere, og hvordan vi kan benytte disse til å utjevne noen av disse bemerkelsesverdige ulikehetene i vårt for øvrig relativt homogene land.

Program

Forskjells-Norge

Forskjells-Norge sett fra Reseptregisteret v/ Kari Furu, Reseptregisteret

Hvilke faktorer kan forklare de forskjeller man ser? v/ Ingvild Mikalsen, SUS

Helseatlas - Hva forteller variasjon om grunnlaget for våre behandlingsvalg? v/ Atle Moen, OUS

Diagnostikk

Når er astma astma? v/ Knut Øymar, SUS

Veiledere

Veiledervillniss – hva styrer legens valg? v/ Are Brean, Tidsskrift DNLF

Veiledere i pediatri. Blomster i villniss - eller bare mere ugress? v/ Claus Klingenberg, UNN og Norsk Barnelegeforening (NBF)

Astmabehandling brukt uten og utenfor godkjenning.. Hva er bakgrunnen for de indikasjoner og doseringer som foreligger i Felleskatalogen? v/ Siri Wang, Statens legemiddelverk

Behandling

Behandling av astma hos barn. Guidelines og tradisjoner. v/ Torbjørn Nag, SPIRO (NBF), Sjukehuset i Ålesund

Inhalasjonsveiledning Veiledning i apotek, også for barn (Youtube-video) v/ Karine Wabø Ruud og Cathrine Kjeldby-Høie, Apokus

Bivirkninger av montelukast, steroider og annen astmabehandling. Hva er meldt og hva skal meldes? v/ Jenny Bergman, RELIS Vest

Publisert: 31. jan. 2023 — Oppdatert: 10. mai 2023