Hopp til hovedinnholdet

Det er viktig med gode rutiner for igangsetting og oppfølging av vaksinasjonen av barn. OUS har gjort sin prosedyre for Vaksinasjon av barn på sykehus - bestilling av vaksiner og registrering i SYSVAK tilgjengelig for alle.

Prosedyren skal sikre igangsetting og videreføring av vaksinasjon av barn som er langvarig innlagt i sykehus. I dette regnes barnevaksinasjonsprogrammet, influensavaksine til barn i definerte risikogrupper samt andre vaksiner utenom om program i henhold til indikasjon og grunnlidelse. Vaksinasjonen skal registreres i SYSVAK, det nasjonale vaksinasjonsregisteret. Registreringen i SYSVAK gjelder alle typer vaksinasjoner, men ikke for injeksjon av immunglobuliner (slik som f. eks. Synagis).

Se prosedyren fra OUS for informasjon om rutine for bestilling av vaksiner og hvordan registrering av vaksinasjon i SYSVAK skal gjennomføres.

Publisert: 29. mars 2023 — Oppdatert: 29. mars 2023