Hopp til hovedinnholdet

Program

Mandag 24. Oktober

Kl. 09:00 - 10.15: ​Avreise fra Flesland
​Kl. 10:15 - 10:40: ​Velkommen til Solstrand og seminar! v/ Thomas Halvorsen og Henrik Irgens​
Kl. 10:40 - 11:00: ​Pause
Kl. ​11:00 - 12:00: ​Hva har skjedd siden sist vi var på Solstrand? Hva gjøres lokalt i LMUene? v/ Henrik Irgens og Thomas Halvorsen. Sykehuset Østfold, Kalnes og Førde
Kl. 12:00 - 13:00: ​Lunsj
Kl. 13:00 - 14:05: Hendelser å lære av - samarbeid med Meldeordningen. Legemiddelverket og legemidler til barn v/ Kristin Klem, Helsedirektoratet, Siri Wang, Legemiddelverket
Kl. 14:05 - 14:25: Pause
Kl. 14:25 - 15:30: Manipulering av legemidler til barn. Acetylsalisylsyre - doseringsnøyaktighet ved manipulering (foredrag ikke tilgjengelig). MAMBA og miksturlisten. Utfordringen for 2016 og fremover; BNF for Children v/ Jørgen Brustugun, SAO, Cathrine Kjeldby-Høie, SAO og Apokus, Henrik Irgens, Nettverket
Kl. 15:30 - 15:50: ​Pause
​Kl. 15:50 - 17:00: Nye nasjonale smerteretningslinjer. Prosjekt: Bivirkningsansvarlig på avdeling. Bruk av antibiotika til barn v/ Ingrid Grønlie, HUS, Jenny Bergman og venner, Nettverket, Elin Høien Bergene, NTNU
Kl. 17:00 - 19:30: ​SPA eller spasertur
​Kl. 19:30: Middag

Tirsdag 25. Oktober

Bruk av antibiotika på norske barneavdelinger

Kl. ​08:30 - 09:25: Bakterier og antibiotika: Klebsiella-utbruddet ved nyfødtavdelingen i Stavanger, en historie med stor læringsverdi. Kortfattet introduksjon til sentrale begrep, inkl. virkningsmekanismer for antibiotika v/ Siren Rettedal, SUS, Karianne Wiger Gammelsrud, OUS
Kl. 09:25 - 09:45: Pause
Kl. ​09:45 - 10:40: ​Resistens og resistensmønster. Empirisk antibiotikaregime, betyr valgene noe? Rapport fra en nyfødtavdeling og et onkologisk paradoks. Hva er resistens? Hvordan ser resistensmønstrene ut og hva kan de brukes til? v/ Per Espen Akselsen, KAS (HUS), Gunnar Skov Simonsen, NORM (UNN)
Kl. 10:40 - 11:00: Pause
Kl. 11:00 - 12:00: ​Antibiotikaforbruk på norske barneavdelinger. Gjennomgang av statistikk og diskusjon rundt likheter og forskjeller. Antibiotikastatistikk fra de ulike barneavdelingene finnes på Nettverkets intranett, se her. Et praktisk eksempel på bruk av antibiotikastatistikk til forbedringsarbeid. Overvåkning av antibiotikaforbruk og resistensmønster på barnepost ved Rikshospitalet v/ Marion Neteland, KAS, Christian Magnus Thaulow, Ålesund, Ragnhild Raastad, OUS
Kl. 12:00 - 13:00: ​Lunsj
Kl. 13:00 - 14:05: Praktisk og målrettet arbeid for å forhindre​ antibiotikaresistens: Forbedringsarbeid og antibiotikateam. Tiltak etter Klebsiella-utbruddet i Stavanger i 2009 og tanker om utbruddet nå i 2016. Penicillinallergi - utbredelse og objektiv påvisning v/ Merete Elisabeth Gjerde, HUS, Siren Rettedal, SUS, Mette Gurvin, HUS
Kl. ​14:05 - 14:25: Pause
Kl. 14:25 - 15:30: Det nye i vinden, om ikke i kroppen, MIKROBIOMET. Etikk og sånn - hvorfor gjør vi som vi gjør? v/ Jon Fjalstad, UNN​, Ingrid Smith, KAS (HUS)
Kl. 15:30: ​Avslutning og vel hjem
Kl. 16:00: Avreise buss fra Solstrand, ankomst Flesland ca. 17:00

Publisert: 14. mars 2023 — Oppdatert: 23. apr. 2023