Hopp til hovedinnholdet

Program

Mandag 28. Oktober


Kl. 13:00: ​Velkommen ​
Kl. 13:30: ​Hva har skjedd siden vi sist var på Solstrand? ​
Kl. 14:15: Hva gjøres lokalt i LMUene? OUS presenterer litt av det de har jobbet med. ​
Kl. 14:45: Pause ​
Kl. 15:00: Hjelp til selvhjelp. Søk i databaser. Inndeling i tverrfaglige grupper.
Versjon med notater tilgjengelig for nettverkets medlemmer.
Kl. 16:30: Pause ​
Kl. 16:50: Presentasjon av noen prosjekter som har fått støtte fra kompetansenettverket: ​


Kl. 18:10: ​SPA eller spasertur? ​
Kl. 19:30: Middag

​Tirsdag 29.10


​​Hovedtema: Ungdomsmedisin


​Kl. 09:00: ​Innledning v/ ​Kjersti Sirevåg Wilhelmsen
Kl. 9:15: ​Moderne CF behandling v/ Rune Tronstad
Kl. 10:00: Unge voksne med CF v7 ​Rune Tronstad
Kl. 10:20: Pause ​
Kl. 10:40: ​På vei mot et ungdomsvennlig sykehus v/ ​Kjersti Sirevåg Wilhelmsen
Kl. 11:25: ​Hvorfor gjør de ikke som vi sier? Hvordan kan vi legge til rette for at de mestrer egen sykdom? v/ ​Liv-Grethe Kristoffersen Rajka
​Kl. 12:15: ​Lunsj ​
Kl. 13:15: Hvordan er ungdoms helse? (Fit Futures / Tromsøundersøkelsen) v/ Martin Sørensen
Kl. 13:45: ​Når doseringen ikke er liketil v/ Guttorm Raknes
Kl. 14:30: Sambruk alkohol/stimulantia og medikamenter v/ ​Camilla Borthen Methlie
Kl. 15:15: ​Pause ​
Kl. 15:35: ​Smerte, allostatisk overbelastning og bruk av smertestillende blant ungdom v/ ​Per Lagerløv
Kl. 16:20: ​E-læringskurs "Treff meg" v/ ​Liv Grethe Kristoffersen Rajka
Kl. 16:50: ​P-piller og interaksjoner v/ Jenny Bergman
Kl. 17:10: Pause
Kl. 17:20: Miksturer som finnes i Norge v/ ​Cathrine Kjeldby-Høie
Kl. 17:35: ​Informasjonsskriv v/ ​Cathrine Kjeldby-Høie
Kl. 17:50: Blandekortene v/ Cecilie Ambli
Kl. 18:10: SPA og SPAsertur? ​
Kl. 19:30: ​Aperitiff ​
Kl. 20:00: Middag

​Onsdag 30.10


Hovedtema: Onkologi


Kl. 08:30: ​Innledning v/ ​Heidi Glosli
Kl. 08:40: ​Behandling på godt og vondt: Terapirelaterte senskader hos overlevere av barnekreft v/ ​Randi Nygaard
Kl. 10:10: ​Pause/Utsjekk ​
Kl. 10:50: Forskning i NOPHO til glede og besvær v/ ​Bendik Lund
Kl. 11:20: NOBOS / Onkologi ut fra et sykepleierperspektiv v/ ​Britt Ingunn Wee Sævig
Kl. 11:50: Oppsummering av seminaret i plenum ​
Kl. 12:30: Lunsj

Publisert: 27. mars 2023 — Oppdatert: 27. mars 2023