Hopp til hovedinnholdet

Program

Mandag 20. september

Kl 10:30​: Avgang buss fra Bergen Lufthavn Flesland, inkl. lunsj.​
Kl 13:30: Registrering/innsjekk
Kl 14:00: ​Velkommen


· Praktisk informasjon
· Presentasjon av styringsgruppa
· Presentasjon av legemiddelutvalg for barn
· Kort introduksjon til Helsedirektoratets ulike roller


Kl 14:20: Hva foregår lokalt?


· Spørreskjema ”Sjekklister/arbeidsområder for legemiddelutvalg til barn”
· Oppsummering
· Svarprosent
· Trender
· Saker å jobbe videre med

Kl 16:00: Pause/kaffe
Kl 16:15​: ​Hva foregår sentralt?​ ​


· Samarbeid med kliniske farmakologer
· Forskning på legemidler og barn
· Nyhetsbrev
· Internettside og felles ikt-plattform
· Prosjektmidler


Kl 17:30​: Programslutt ​
Kl 18:45: Hardangerquiz​ ​
Kl 19:30​: Middag​ ​

Tirsdag 21. september

Kl 09:00: ​Revisjon av legemiddelveilederen


· Diskusjon i grupper
· Presentasjon av gruppediskusjon
· Pause/kaffe
· Oppsummering


Kl 10:00: ​Kasuistikk – fallgruver


· Diskusjon i grupper (sykepleier, lege, farmasøyt)
· Gjennomgang/kommentar i plenum


Kl 11:00​: ​Kurs


· Sharepoint
· BNF for Children/viktige kilder


Kl 12:30: Lunsj​
​Kl 14:00​: Primærhelsetjenesten - Prosjekt "KoKO - etterutdanningsmodell for allmennleger"​


· Presentasjon av modell fra Trondheim
· Innspill fra plenum
· Veien videre


​Kl 15:15​: Pause/kaffe​
Kl 15:30: Kasuistikk – noe å lære av?


· Gjennomgang i plenum


Kl 16:15: ​​Regional samling (regionale representanter)​ ​


· Hva foregår lokalt/regionalt?
· Presentasjon av gruppediskusjon
· Oppsummering


​Kl 18:00: Programslutt​ ​
Kl 20:00: Middag​

Onsdag 22. september

Kl 09:00: Pasientsikkerhet - Prosjekt "Rapportering av hendelser knyttet til barn og legemidler"


· Diskusjon i grupper
· Presentasjon av gruppediskusjon
· Pause/kaffe
· Oppsummering

​Kl 10:30​: Kurspakker​


· Hva er bra? Hva mangler?
· Diskusjon i grupper
· Presentasjon av gruppediskusjon
· Oppsummering

Kl 11:30​: ​Avslutning - veien videre
Kl 12:00​: ​Lunsj
Kl 13:00: ​Avgang buss til Bergen Lufthavn Flesland
Kl 16:00: ​Ankomst Bergen Lufthavn Flesland

Publisert: 27. mars 2023 — Oppdatert: 11. jan. 2024