Hopp til hovedinnholdet

A. Hvor tidlig kan barn svelge tabletter?

Dette finnes det ikke et fasitsvar på, men barn i 5-6-årsalderen kan ofte svelge tabletter. Barn helt nede i 3 år kan lære seg å svelge ikke altfor store tabletter.

Informasjon om dette har blant annet vært tema på flere forelesninger i regi av Nettverket. Under Meny oppe til høyre på startsiden finnes fanene Kurs og seminarer, og her ligger en rekke presentasjoner tilgjengelige fra Nettverkets Vårseminar og Solstrandseminar. Se for eksempel forelesningen Formuleringer - utfordringer knyttet til det å få barn til å ta antibiotika fra Vårseminar 2016.

KOBLE kommenterer alder og evne til å svelge hele tabletter og kapsler under fanen Fagstoff - Valg av legemiddelform og praktiske råd - Orale legemiddelformer.


hva kan hjelpe barnet?

hvordan informere og diskutere dette med foresatte?

Under lenken for Informasjon til barn og foreldre om medisiner finnes en rekke informasjonsskriv. Tips og råd til både barn og foreldre finnes i informasjonsskivene Råd når barn skal svelge medisiner og Generelle råd når barn skal ta medisiner. DIsse kan danne diskusjonsgrunnlag og leveres ut til foreldre.

Samme sted finner du motivasjonsbrosjyrene Slik vil jeg ta medisinen min og Supermedisin og de slemme bakteriene.


B. Kan fenoksymetylpenicillin-tabletter knuses eller deles i mindre biter?

Under fanen MAMBA - Manipulering av legemidler til barn, finnes en rekke lenker som gir informasjon om knusing og deling. Du finner lenker til knuse-dele-liste fra KOBLE også. For noen legemidler er knusing og deling omtalt i Felleskatalogen.


C. Hva ville du valgt å bruke dersom jenta ikke klarer å ta deler av fenoksymetylpenicillin tabletter?

Nettverket har skrevet en nyhetssak om Mangel på penicillin mikstur. Via denne finner man lenke til en prioriteringsliste.

Se antibiotikaveilederen for alternativ til fenoksymetylpenicillin (ved penicillinallergi).


D. Finnes Rivotril som mikstur?

Du kan på flere måter finne at Rivotril finnes som dråper 2,5mg/ml:

Ved Søk på hovedsidene kan du begrense søketreff til kun miksturlisten, ved å klikke på Miksturer i det grønne feltet over søkeresultatene.

Du kan også gå først til Miksturer og til Miksturlisten, og benytte søkefunksjonen der.

Ved å søke på virkestoff i Felleskatalogen får man en treffliste som også inkluderer valget Legemidler på godkjenningsfritak. Resultatene her gir en pekepinn på hva som kan være mulig å skaffe basert på tidligere leveringer i Norge.


E. Hva hvis barnet kaster opp antibiotikaen?

• Når skal ny eller neste dose gis?

Generelle anbefalinger finner du i informasjonsskivet Råd når barn skal svelge medisiner

F. Hva hvis jenten også kaster opp Rivotril mikstur?
• Skal ny dose gis?

Generelle anbefalinger finner du i informasjonsskivet Råd når barn skal svelge medisiner


G. Foreldrene uttrykker et intenst ønske om at du “gjør noe med lillebrors tørrhoste”. Hvilke betraktninger gjør du deg, hvilke råd vil du gi?

Hoste hos små og større barn har vært skrevet om mange ganger på Nettverkets sider. Søk på "Hoste" og marker for "Alle" på den grønne linjen over søkeresultatene.


H. Hvis du skulle foreskrevet et legemiddel, hvilket ville du valgt og i hvilken dose?

Publisert: 9. mai 2023 — Oppdatert: 16. mai 2023