Hopp til hovedinnholdet

​Refusjonssøk. Søk hos Statens legemiddelverk, lister all forhåndsgodkjent refusjon. Utfyllende informasjon finnes her.

​Vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten. Siden gir en enkel oversikt over opplysningene Helfo trenger for å behandle søknaden. Når du søker via tjenesteportalen, får du presentert vilkårene mens du søker.

Helfos produkt- og prislister. ​Vedlegg til blåreseptordningen, informasjon fra Helfo/Helsedirektoratet.

Refusjon av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell til barn ​(Generell veileder i pediatri, kap. 14.6, revidert 2017):

Blåreseptforskriften - flytskjema. ​(Generell veileder i pediatri, kap. 14.7, revidert 2017)

Blåreseptordningen - forhåndsgodkjent og individuell stønad (​Informasjon fra Helfo til helsepersonell)

​Helseforetakenes finansieringsansvar for legemidler (​Informasjon fra Helfo til helsepersonell)

​Stønad til prevensjonsmidler, til ungdom under 22 år. (​Informasjon fra Helfo til helsepersonell)

Utstyr og forbruksmateriell til spesialisert hjemmebehandling. (Informasjon fra www.behandlingshjelpemidler.no til helsepersonell)

​Refusjon av legemiddel, næringsmiddel og medisinsk forbruksmateriell til palliative pasienter. Informasjon fra Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, til helsepersonell

Refusjon og støtteordninger, på www.helsenorge.no

​Nyhetssaker om eller med refusjons- eller stønadsinformasjon

Ingen resultater

Ingen resultater

Publisert: 29. mars 2023 — Oppdatert: 29. mars 2023