Hopp til hovedinnholdet

E-post:

​palbu@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus: Regionalt Palliativt team for barn og unge - PALBU, HSØ

Anne-Birgitte Wedum, spesialsykepleier og kontaktperson
Solfrid Gjevik Festøy, spesialsykepleier
Ida Krag-Rønne Mannsåker, sosionom
Tone Leinebø Steinhardt, musikkterapeut
Trude Rønvik, psykologspesialist
Eivor Nesheim, barnelege (nyfødtmedisin)
Anja Lee, fagansvarlig barnelege

AHUS: Palliativt team for barn og unge - PALBU

Beate Farstad, sykepleier og koordinator
Lisa Fosshaug, sykepleier, koordinator og kontaktperson
Anett Mykleby, barnenevrolog og kontaktperson
Tomas Nordheim Alme, overlege
Sigrun Sveinbjornsdottir, sykepleier
Bodil Herheim, spesialfysioterapeut, Hab.
Trond Nordheim, psykolog

Sykehuset Innlandet: Barnepalliativt team Lillehammer

Helene Eng Stangvik, spesialsykepleier og kontaktperson
Anne Kirsti Høgåsen, seksjonsoverlege
Anne-Kathrine Duns, barnelege
Christina Beate Røhne, barnelege
Lise Lene Berg, barnesykepleier/fagsykepleier nyfødtintensiv
Anne Berit Klakegg Sundby, sykepleier
Anne Kristin Silihagen, sykepleier hab
Siri Skjeggenes, fysioterapeut
Ingerid Lyngnes, sosionom

Sykehuset Innlandet: Barnepalliativt team Elverum

Line Kathrine Lund, barnelege og koordinator
Elin Haraldsen, nyfødtsykepleier
Kristin Blokkum, nyfødtsykepleier
Ann Kristin Myrvold, onkologisk sykepleier
Ann Merethe Slåtten, sykepleier
Elin Romsdal, sykepleier
Torild K. Tangen, sosionom
Vibeke l. Wolkoff, overlege
Guttorm Eidslott, sykehusprest
Hilde H. Bredesen, barnefysioterapeut

Sykehuset Østfold Kalnes: Palliasjonsteam for barn og unge

Marcus Schmidt, overlege
Alf Kristian Bjørkli, prest
Kristine Wenberg Sanne, sykepleier, habiliteringskontakt
Wenche Ringen, familieterapeut
Anette Lunde, barnesykepleier
Ingvild Sørlie, sykepleier, koordinator
Nina Belsby, sykepleier
Ikke tilstede da bilde ble tatt:
Alexander Sussman, overlege
Tove Haraldsen, onkologisk sykepleier
Maren Skarvøy, klinisk ernæringsfysiolog

Vestre Viken Drammen: Palliativt team for barn og unge

Inger-Synøve Brusdal, sykepleier
Mads Guildal Vinje, barneonkolog
Merethe Krokaas, barnenevrolog
Mona Janet Udnæs, sykepleier
Sabine Kristin Brügmann-Pieper, barneonkolog og kontaktperson
Susanne Henning, barnenevrolog
Trine Aannestad, barnesykepleier

Tønsberg: Palliativt team for barn og unge

Sofia Lando Skaatun, overlege
Eva Bergh Pedersen, klinisk sosionom
Ann Helen Reierstad, sykepleier og kontaktperson
Tine Falk Taksdal, barnepsykiater
Heidi Bjørnsen, nyfødtsykepleier og kontaktperson
Einar Bryne, barnelege

Sykehuset Telemark Skien: Palliativt team for barn og unge

​Tove Wengaard, sykepleier og koordinator
Gro Kjersti Storhaug, overlege
Line Merete Tveit, overlege
Annicken Løvskeid Taranrød, lege i spesialisering
Rina Hoppestad, sykepleier
Kaia Kvalvik Tiller, sosionom
Kristin Riis Nøstdal, sosionom
Cecilie Torsen, sykepleier

Sørlandet Sykehus Arendal: Barnepalliasjonsteamet

Kirsten Cappelen, sykepleier, koordinator og kontaktperson
Ellen Dale, sykepleier
Kevin Christy, konstituert overlege
Åse Beate Lindland, sosionom
Guro Elisabeth Skjelbred-Lahn, psykologspesialist
Ilka Huber, overlege
Jon Sverre Skranes, overlege​

Sørlandet Sykehus Kristiansand: Barnepalliativt team

Marianne Rønnekleiv, sykepleier og koordinator
Janne Risholm Liverød,
Kirsten F. Agerbo, sosionom
Silje T. Flottorp, sykepleier
Elin Skretting,
Sunniva Fegran, overlege
Henriette Astrup, overlege
Kari Aas Hansen, sykepleier

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 27. mars 2023