Hopp til hovedinnholdet

E-post:

Bard.Forsdahl@unn.no

palbu@nordlandssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Andre Grundevig, barnesykepleier, Nyfødtintensiv, leder av teamet
Bård Forsdahl, overlege, BUS, nestleder i teamet
Tove Nystad, overlege, BUS
Jasmina Majkic-Tajsic, overlege, Habiliteringen
Line Lyngdal, Fysioterapeut
Grete Vaskinn, Sosionom
Ingun Fossland, Prest
Anne-Sofie Sommerseth, Barnesykepleier, BUS
Aina Larsen, Barnesykepleier, Nyfødtintensiv
Emelie Birgitta Canderyd, Klinisk ernæringsfysiolog
Kati Langhaug, Ergoterapeut
Lene Odlolien Sykepleier, Barneavlastning Narvik kommune

Finnmarkssykehuset, Hammerfest

Ingvild Elverud, LIS-lege
Lena Jensen, fagsykepleier
Lucia Topazio, overlege

Nordlandssykehuset, Bodø

Benedicte Lorentzen, barnesykepleier og leder av teamet
Emilie Bryhn, kreftsykepleier, nestleder
Stine Juven, nyfødtsykepleier
Line Carita Skjærvik, psykolog CL
(stedfortreder Wenche Thomassen, familieterapeut, CL)
Bente Halvorsen Sæter, sosionom
Elin Marie Wedege Irgens, sykehusprest
Tone Helgesen, fysioterapeut
Lars Haukland, overlege
Kirsti Agnethe Neset, overlege
Kristin Wasland, avdelingsoverlege


Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 9. okt. 2023