Hopp til hovedinnholdet

Palliativt team for barn og unge/Barnepalliativt team

Barnepalliasjon er et tilbud til alle barn og unge som lever med livstruende eller livsbegrensende sykdom, ikke bare hvis livet går mot slutten. Palliasjon betyr helhetlig, støttende og symptomlindrende behandling, og bør tilbys samtidig med sykdomsrettet behandling.

Målet med barnepalliativ oppfølging er best mulig livskvalitet for barnet og hele familien, uansett hvor i sykdomsforløpet barnet/ungdommen befinner seg.

Hvis dere ønsker å komme i kontakt med barnepalliativt team kan dere be barnets kontaktlege på sykehuset om en henvisning.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 10. jan. 2023