Hopp til hovedinnholdet

​Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn v/ ​Asle Hirth


​Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn v/ Gorm Are Grammeltvedt


Hvordan få helsepersonell og foresatte til å melde bivirkninger hos barn? v/ Cecilie Sogn Nergård og Ingebjørg Buajordet


​Hvordan kan vi i praksis håndtere problematikken rundt forskrivning og bruk av ikke-godkjente ("unlicensed") legemidler og legemidler utenfor indikasjon ("off-label")? v/ Steinar Madsen og Øyvind Melien


Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? v/ ​Øyvind Melien

Publisert: 27. mars 2023 — Oppdatert: 27. mars 2023