Hopp til hovedinnholdet

Program for dagen

Kl. 09.00: Velkommen v/ ​Sigrun M. Hjelle og Thomas Halvorsen, NorPedMed / Nettverket

Kl. 09.10: Organisering av Forskningspost for Barn (KFPB) - lærdommer fra Bergen og Oslo. Stikkord: Lokalisering, administrering, personell, budsjett og pengeflyt

Kl. 09.10: KFPB Haukeland: Landets første dedikerte forskningspost for barn v/ Camilla Tøndel, HUS / NorCRIN

Kl. 09.40: ​KFPB OUS: Fra liten til stor. Suksesskriterier og snubletråder
Budsjett og økonomioppfølging ved klinisk forskningspost for barn ved OUS v/ Heidi Glosli, OUS / NorPedMed / Nettverket
Siri Kolle, inven2

Kl. 10.25: ​Diskusjon: Veien videre, spesielt for KFPB Ahus, Stavanger, St. Olav og UNN

Kl. 10.45: Pause

Kl. 11.00: NorTrials - historien bak og visjoner for fremtiden. Hvordan ivaretar vi barns interesser i denne satsningen? v/ Øystein Krüger, forskningsdirektør i Helse Sør-Øst og
Signe Øyen Fretland, NorTrials koordinerende enhet

Kl. 11.30: NorCRIN - hva er NorCRIN, organisasjonsstruktur og nyttige "leveranser" v/ Camilla Tøndel, HUS / NorCRIN

Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 13.00: ​The European landscape for clinical trials in children in the years to come. National Hubs/Networks in the Collaborative Network for European Clinical Trials for Children (c4c) consortium v/ ​Ricardo Fernandes, professor and consultant pediatrician (respiratory), Lisboa

Kl. 13.45: Et nasjonalt nettverk for studiesykepleiere v/ Sigrun M. Hjelle, NorPedMed / Nettverket

Kl. 14.15: Pause

Kl. 14.30: Fremtidens NorPedMed: Hvordan skal / kan / bør NorPedMed utvikles videre?

Kl. 15.30: Avslutning og oppsummering

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. des. 2022