Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Hvem er vi? Hvilke mål har vi? v/ ​Asle Hirth


​Farmakokinetikk/utvikling av legemidler til barn


Farmakokinetikk. Hva er spesielt hos barn? v/ ​Leif Inge Brunvand


Lov om legemidler til barn i EU v/ ​Siri Wang


​Legemiddelforskning på barn. Legens rolle. v/ ​Ansgar Berg


​Sykepleieroppgaver v/ ​Marianne Heradstveit


​Klinisk studie fra hverdagen v/ ​Lars Småbrekke


Administrasjon av legemidler til barn


​Bruk av ikke-godkjente legemidler. Omfang, formelt ansvar. v/ ​Ingrid Grønlie


Fastlegers og legevaktslegers bruk og forskrivning av legemidler.
Utenfor godkjent indikasjon. Hvilke legemidler gjelder det? Hvordan kan vi øke sikkerheten ved slik bruk? Reseptfrie legemidler. Hvilke råd gir vi? Hvilket ansvar har vi? v/ ​Christina Brudvik


Otitis media. Antibiotika utenfor sykehus. v/ ​Lars Småbrekke


​Hvor mye kan vi "herje" med medisinen?
Injeksjonsvæsker; fortynning/per oralt. Miksturer rektalt. Knuse tabletter/åpne kapsler. Parallellinfusjon. v/ ​Siri Wang


​ "Jeg vil ikke ha medisin". Hva gjør vi når barn spytter ut medisinen? Hva er barnevennlig medisin? v/ Kjerstin Mongstad


​Apotekproduksjon. Muligheter/begrensninger. v/ ​Margrete Einen


​Hvordan få til et godt tverrfaglig samarbeid om interne rutiner?

Prosjekt: Utblandingstabeller for barn. v/ Per Helge Måseide og Cecilie Ambli


Hvor finnes informasjon?
NBF veiledere. NEL. Legemiddelhåndboken. Lokale prosedyrebøker. BNF Children. DrugDoses. v/ ​Ellen Nordal


​Tre kasuistikker: nyfødte, større barn, allmennpraksis. Oppsummering. v/ ​Ellen Nordal, Ingrid Grønlie og Christina Brudvik


Refusjon. Kan det gjøres enklere? v/ ​Anne Kjersti Røise


​Hva er det som går galt?


Hva sier litteratur og norsk statistikk?
Hvordan lære av feil. ROS analyser. v/ Øystein Flesland


Melding av bivirkninger hos barn.
Hvor vanlig er det? Kan vi/pasienten bli bedre å melde? v/ ​Jenny Bergman


En ny hverdag, elektronisk dosering, forskrivningsstøtte og dokumentasjon.
Elektronisk medikamentjournal. v/ ​Marthe Bjørken Skjørholm


​Compliance ved legemiddelbehandling av barn. v/ Else Lydia Toverud


​Workshop 2.
To case Når det går galt. To illustrerende saker. v/ Friedrich Reinhart-van Gülpen/Per Helge Måseide


​Nettverksbygging - hvordan bli gode sammen


​Hva kan apotekene bidra meg? I sykehus. Utenfor sykehus. v/ ​Ingrid Grønlie


Viktige samarbeidspartnere for Legemiddelutvalgene og Nettverket


​Norsk barnelegeforening v/ ​Leif Inge Brunvand


​Statens legemiddelverk v/ ​Siri Wang


​Enhet for pasientsikkerhet v/ ​Øystein Flesland


​Helsebiblioteket v/ ​Åse Skjerdal


​Sykehusenes legemiddelkomitè v/ ​Øyvind Melien


​Samarbeid i Nettverket


Innledning til Workshop 3. SharePoint. Virtuell møteplass for nettverket.
Midler/støtte til legemiddelarbeid lokalt.


​Workshop 3. "Utvalg for legemidler til barn". Hvordan få det til? Hva skal vi jobbe med? Sjekklister. Arbeidsform. Samarbeid regionalt og nasjonalt. Oppsummering/gode ideer. v/ ​Asle Hirth


​Viktige hjelpemidler


​Kurspakke for nyansatte leger v/ ​Øyvind Melien


Kurspakker for leger - Barneklinikkens retningslinjer v/ ​Asle Hirth


​Kurspakke for nyansatte sykepleiere, oppfriskningskurs/sertifisering v/ ​Ingrid Grønlie

Publisert: 27. mars 2023 — Oppdatert: 11. jan. 2024