Hopp til hovedinnholdet

Nettverket skal videre bestå av fire representanter fra hver sin helseregion. Per dags dato er det oppnevnt representant fra Helse Sør- og Øst og Helse Midt- Norge. Representantene er:

  • Stephan Just, spesialist barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved BUP Sarpsborg.
  • Bernhard Weidle, phd og spesialist barne- og ungdomspsykiatri.

Lokale legemiddelutvalg opprettes og skal jobbe for å fremme riktigere bruk av psykofarmaka til barn og unge, samtidig som kunnskap skal deles uavhengig av geografisk tilknytning.

Nettverket består av barne- og ungdomspsykiatere og farmasøyt for å fremme kunnskap og trygg bruk av psykofarmaka til barn og unge. Staben består av:

  • Ingvild Bauge, spesialist barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved BUP Nordhordaland
  • Christina Eliassen, spesialist barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved BUP Voss
  • Haakon Gravanti Rosland, provisorfarmasøyt
Publisert: 11. okt. 2022 — Oppdatert: 11. okt. 2022