Hopp til hovedinnholdet

Be lege vurdere om dosen kan rundes av slik at dosen er forenlig med ¼, ½, ¾ eller en hel tablett. Dette må vurderes ut fra anbefalt doseringsspenn for det spesifikke legemidlet. For de fleste legemidler er en 10 % avrunding akseptabel (jfr. farmakopéens grense).

Rådfør deg med farmasøyt og/eller produsent ved:

 • Deling av tablett uten delestrek/kors.
 • Deling av tablett som har ujevn form.
 • Vurdering om deldose kan tas ut av en dispergert tablett i væske.

Deling av tablett:

 • Bruk en delmengde av en tablett (¼, ½, eller ¾) ved å dele den med en tablettdeler.
  Dette fremfor å dispergere hele tabletten i væske og ta ut deldose.
 • Tablett med delestrek/kors skal deles langs delestreken. Tablett skal legges i tablettdeler slik at delestreken/korset er synlig. Del ikke tablett i mindre deler enn ¼. Vurder visuelt at delingen har gitt ønsket delmengde. Kast deler som ikke er nøyaktige.
 • Eventuell oppbevaring av delt tablett bør gjøres i henhold til lokale prosedyrer.
  Rengjør tablettdeler i henhold til produsentens anvisning /lokale retningslinjer.

Delmengde av oppslemmet tablett:

En tablett skal kun slemmes opp i vann og tas deldose av når det er kjennskap til tablettens løselighet, og om løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Rådfør deg med farmasøyt.

 • For å minske tap av dose ved overføringer mellom utstyr: legg hel/del av tablett i peroral sprøyte, trekk opp vann, og la tabletten slemmes opp. Rist sprøyten, og gi til pasient.

Knusing av tablett:

 • Når en tablett, eller deler av en tablett knuses, tilsett vann til samme beholderen som ble brukt for knusing. Dette reduserer tap av virkestoff grunnet overføring av pulver fra en beholder til en annen.

Les mer om manipulering av tabletter her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023