Hopp til hovedinnholdet
  • Rådfør deg med farmasøyt for å forhøre deg om virkestoffet i den aktuelle stikkpillen er jevnt fordelt.
  • Ved behov for å dele stikkpillen skal den deles på langs med skalpell.
  • Vurder visuelt at stikkpillen er delt i to like store deler.
  • Rester kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Les mer om manipulering av stikkpiller her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023