Hopp til hovedinnholdet

Sørg for at legen har rundet av forskrevet dose til et hensiktsmessig volum som lar seg trekke opp.

  • Volumer mindre enn 5 ml må måles opp med peroral sprøyte.
  • Ved doser på mindre enn 0,1 ml, må fortynning foretas for å kunne trekke opp nøyaktig dose. Rådfør deg med farmasøyt.
    • Ved fortynning utføres dette rett før administrasjon. Rester skal kastes.
    • Fortynningsvæsken må være forlikelig med innholdsstoffene i miksturen.

Les mer om manipulering av miksturer her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023