Hopp til hovedinnholdet

Dersom en kapsel ikke inneholder tellbare granulat, skal den ikke åpnes og tas delmengde av uten å ha rådført seg deg med farmasøyt.

Kapsler med fast innhold:

  • Innholdet i en kapsel skal kun løses opp og tas deldose av når det er kjennskap til om løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Videre må slik manipulering også være forenlig med eventuelle farmasøytiske spesialformuleringer en kapsel kan ha; eks. depot eller enterodrasjering.

Kapsler med flytende innhold

  • Unngå å ta ut innhold fra væskefylte kapsler så langt det er mulig.

For kapsler med flytende innhold hvor totalvolum av innhold er kjent, trekkes utregnet volum (forskrevet delmengde) opp i en peroral sprøyte. Dette gjøres ved bruk av iv kanyle koplet til adapter for peroral sprøyte, slik at det ikke er tvil om at innholdet i sprøyten skal gis peroralt*. Kanylen skal fjernes og kastes før administrering av dosen.

  • Rester av innhold i kapselen kastes i henhold til lokale prosedyrer.

* Bruk av adapter mellom iv og po kopling er tilpasning til norske forhold, ikke beskrevet i MODRIC.

Les mer om manipulering av kapsler her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023