Hopp til hovedinnholdet

NB! Fortynning og/eller rekonstituering i henhold til produsentens anvisning anses ikke som manipulering.

Fortynning medfører en økt risiko for uønskede hendelser, grunnet behovet for ytterligere utregninger og oppmålinger. Det er derfor viktig med lokale retningslinjer/støtteverktøy.

Enkelte fortynninger bør utføres på apoteket. Rådfør deg med farmasøyt.

  • Sjekk anbefalinger i lokale retningslinjer før du manipulerer et injeksjonspreparat. Injeksjonen må være forlikelig med fortynningsmidlet.
  • Oppmåling av volum under 0,1 ml bør unngås (med unntak av insulin som trekkes opp i egnet insulinsprøyte). Ved behov for volum som er mindre enn 0,1 ml må den forskrevne dosen måles opp etter fortynning. Rådfør deg med farmasøyt før hensiktsmessig fortynning foretas.
    • Trekk opp fortynningsvæsken i en sprøyte.
    • Trekk opp legemidlet (injeksjonsvæsken) i en annen sprøyte.
    • Overfør legemidlet (injeksjonsvæsken) til sprøyten med fortynningsvæsken.
    • Væskene blandes før den forskrevne dosen trekkes ut i en tredje sprøyte.*

*Volumet av injeksjonsvæsken i «dødvolumet» i sprøyten kan bidra til overdosering i de tilfeller det er snakk om små volum og væske med høy styrke. Viktigheten av å trekke opp virkestoffet i en sprøyte for så å overføre det til sprøyten med fortynningsvæsken, er derfor essensielt, ettersom «dødvolumet» da blir igjen i sprøyten virkestoffet ble trukket opp i.

**Praksis på sykehus i Norge er også å fortynne ved å tilsette legemidlet til 10 eller 20 ml hetteglass med NaCl 9 mg/ml, blande, for så trekke ut forskreven dose. Dette er ikke nevnt i MODRIC.


Les mer om manipulering av injeksjonsvæsker her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023