Hopp til hovedinnholdet

Benytt per oral sprøyte til opptrekk av inhalasjonsvæske og overfør den til inhalasjonskammeret.

NB! Dersom man trenger en kanyle for å kunne trekke opp inhalasjonsvæsken fra emballasjen, benytt adapter på peroral sprøyte for å få dette til.

Ved mangel på adapter, bruk iv-sprøyte og kanyle. Kast kanylen etter opptrekk og sørg for at legemidlet blir overført til inhalasjonskammeret rett etter opptrekket for å forhindre at legemidlet blir gitt intravenøst.

Bland væskene i inhalasjonskammeret med egnet redskap, fortrinnsvis ett som er sterilt.

Les mer om manipulering av inhalasjonsvæsker her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023