Hopp til hovedinnholdet

Dosepulver er fra produsentens side kun laget for å gi hele mengden.

Innholdet i et dosepulver skal kun løses opp og tas deldose av når det er kjent at løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Rådfør deg med farmasøyt.

I de tilfeller der løseligheten ikke er forenlig med oppslemming og uttak av delmengde, vil det gi bedre nøyaktighet å veie/måle opp forskrevet delmengde av pulveret for så å slemme opp delmengden.

Rester kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Les mer om manipulering av dosepulver her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023