Hopp til hovedinnholdet

Legemiddelmangel er et økende problem i Norge. Mangel på legemidler kan potensielt medføre økt risiko for feil, enten at behandlingen må skriftes over til andre legemidler med annen dosering og endret effekt, eller at det blir kjøpt inn legemidler som erstatning fra utlandet. Erstatningslegemidlene kan ogås ha annerledes merking, annerledes utblanding og annen bruksmåte.

Aktuelle artikler:

Madsen, S. et al. Legemiddelmangel - årsaker og tiltak. Tidskr Nor Legeforen, 2012; 132:2154-5.

Claesson, U., Madsen, S. Langvarig forsyningssvikt av legemidler - årsaker og tiltak. Norsk Farmaceutiks Tidsskrift, 2014, 4, 18-20

European Association of Hospital Pharmacist, 2014: Spørreundersøkelse om legemiddelmangler i Europa og Rapporten kan leses i fulltekst her

TIPS!
Preparatomtaler (SPC) fra andre land finner du her
Nettverkets informasjon om uregistrerte legemidler finner du her
Hvilket legemiddel skal vi velge når vi har forskjellige alternativer?
- med koffeinsitrat som eksempel (sak fra 2014)

Nyheter om legemiddelmangel

Ingen resultater

Ingen resultater

Publisert: 11. okt. 2022 — Oppdatert: 27. mars 2023