Hopp til hovedinnholdet

Unngå manipulering!

 • Bruk formuleringer som er egnet til barnets alder og som barnet klarer å ta
  • Fortrinnsvis et markedsført preparat
 • Sjekk doseringsintervallet
  • Kan man forskrive en dose som kan gis uten manipulering?
 • Kan man runde av dosen slik at den kan gis uten manipulering eller i hensiktsmessig volum?
 • Kan en alternativ formulering, evt. annen administrasjonsvei brukes?
  • Eks. foreskrevet midazolam 4 mg
   7,5 mg tablett – mikstur 2 mg/ml
 • Finnes det et annet virkestoff i samme terapeutiske legemiddelgruppe som har en egnet formulering?
  • Eks. foreskrevet Losec 5 mg (tablett er på 10 mg)
   Kan Ranitidin mikstur 15 mg/ml være et alternativ?
 • Manipulering skal foregå rett før administrasjon
 • Alt utstyr som benyttes i manipuleringen skal være ihht lokale retningslinjer
  • PO-sprøyter – IV-sprøyter
  • Riktig tablettknuser
 • Sprøyter skal ha hensiktsmessig størrelse ift volumet som måles opp
 • Rester skal håndteres ihht lokale retningslinjer

OBS! Manipuler ikke:

 • Legemidler med smalt terapeutisk spekter (eks. warfarin, digoksin)
 • Skadelige/farlige legemidler, f. eks. cytostatika, utenfor godkjent produksjonsbenk
 • Legemidler med «spesiell» formuleringer uten ihht retningslinjer eller å ha konferert med farmasøyt
  • Modified release tabletter, enterotabletter, depotplaster
Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 7. feb. 2023