Hopp til hovedinnholdet

​I tabellen under er det samlet ulike databaser for interaksjonskontroll. Noen av databasene har felles bakgrunnsmateriale, der informasjonen er bearbeidet på ulik måte. Databasene presenterer informasjon om legemidlene og interaksjoner ulikt, det kan være greit å kikke innom forklaring til symbolbruk mv. for de databasene som brukes.
Det finnes flere gode oppslagsverk som omtaler interaksjoner, og som har informative introduksjonskapitler om interaksjoner. Se for eksempel: Legemiddelhåndboken, kapittel G6 Interaksjoner.
Ved spørsmål om interaksjoner kan en finne svar i en eller flere av disse kildene. De aller fleste databasene oppgir referanser for opplysningene. Flere kilder bør undersøkes før endelig råd gis.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. des. 2022