Hopp til hovedinnholdet

Blandbarhetstabell for elektolytter i infusjonsvæsker

Blandbarhetstabellen er revidert og oppdatert i november 2023, vi har tatt bort infusjonsvæskene som ikke lengre er i bruk og tatt inn Kalium-Natrium-Glukose, samt Plasmalyte og Plasmalyte-Glucos i tabellen.

Blandinger av to eller flere to-verdige elektrolytter i samme infusjonspose er ikke angitt i denne tabellen. Slike blandinger er mulige, men har begrensinger på grunn av risiko for utfelling. Vi anbefaler å ta kontakt med farmasøyt ved behov for blandinger som ikke er angitt i tabellen.

Publisert: 15. sep. 2023 — Oppdatert: 17. nov. 2023