Hopp til hovedinnholdet

Bruk av blandekortene for barn forutsetter kjennskap til oppbygging, utforming og utvelgelse av opplysninger. Dette vil du finne i bakgrunnsinformasjonen (tidligere: forordet) til blandekortene. Det er beskrevet områder som ledelsen ved barneavdelingen og/eller sykehuset som vil bruke disse kortene, bør ha tatt stilling til.

En mer kortfattet bruksansvisning til blandekortene finner du her.

Det er laget presentasjoner med mal for undervisning om blandekortene. Disse presentasjonene bør brukes som mal for opplæring når kortene blir tatt i bruk/ implementert på de enkelte sykehusene:

Det arbeides jevnt med nye blandekort for flere legemidler og eksisterende blandekort blir endret ved behov og revidert jevnlig. Blandekort vil bli lagt ut etterhvert som de er ferdigstilte, endret eller reviderte, det vil gå ut e-postvarsling om nye blandekort eller endringer i eksisterende kort. Registrer deg her for å få slike varsler.

Det er laget to versjoner av blandekortene, en i pdf-format (med logoene til Nettverket og Barnelegeforeningen) og en i wordformat. Blandekortene er identiske, men pdf-filene kan ikke redigeres. Det kan gjøres lokale tilpasninger og andre endringer i kortene som er i wordformat. Ved bruk av disse kortene er avdelingen/sykehuset selv ansvarlige for innhold og må selv passe på oppdatering av disse.

Nettverket har overtatt arbeidet med oppdatering av Norsk Barnelegeforenings blandetabeller (sist oppdatert i 2007). ​Blandetabellene er erstattet av blandekort for hver enkel legemiddelsubstans. Siden 2012 har det vært jevnlig blitt publisert nye blandekort og gamle blir etterhvert revidert. Les mer om arbeidet til arbeidsgruppen for blandekortene her.

Tilbake til hovedsiden for blandekortene.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 13. juni 2024