Samarbeid

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Samarbeid

Samarbeidsprosjekter

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn søker samarbeidspartnere for tiltak eller prosjekter som kan bidra til riktigere og bedre legemiddelbruk hos barn.

Nettverket ønsker å knytte til seg gode samarbeidspartnere for gjennomføring av relevante prosjekter eller tiltak innenfor tematikken legemiddelbruk hos barn. Prosjektene må ha relasjon til minst ett av Nettverkets fire sentrale virksomhetsområder: Pasientsikkerhet, kompetanseheving, kunnskapsformidling og vitenskapelig kompetanse og kunnskapsoppsummering.

Vi søker derfor etter partnere som kan bidra til å realisere vår overordnede målsetting om at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Forskning støttes i den grad den understøtter hovedmålsettingen.

Forskere, undervisere og helsearbeidere som arbeider med tematikken legemiddelbruk hos barn ved norske helse-, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og som har gode ideer til samarbeidsprosjekter, oppfordres til å ta kontakt med Kompetansenettverket - gjerne på e-post: post@legemidlertilbarn.no.  
Noen slike samarbeidsprosjekter har resultert i publiserte artikler, flere i anerkjente tidsskrift, oversikt over disse finner du her.

I statusrapportene kan du lese mer om Nettverkets samarbeidsprosjekter. Statusrapportene finner du her.

 

Støtte til lokal fagdag om legemidler til barn?

Nettverket ønsker å bidra til at slik kompetanseheving også skjer lokalt (og regionalt) ved å gi økonomisk støtte til fagdager med tema innen legemidler til barn. Fagdagene må være tverrfaglige. En forutsetning for å få tildelt midler er at både program og foredrag blir gjort tilgjengelig for Nettverkets medlemmer via intranettet, og at det er lagt ved et realistisk budsjett, begrenset til kr 20 000,-.

Fagdager som har fått støtte, til inspirasjon:

Les mer om støtte til fagdager, søknader og vilkår her. Søknad sendes på e-post: post@legemidlertilbarn.no.