Palliasjon

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Palliasjon

Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge

Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge ble opprettet i juni 2021 av Barnesykepleierforbundet og Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon. Alle landets regionale helseforetak er representert i nettverket. 

Palliasjon er en aktiv behandling for barn og unge med alvorlige livsbegrensende eller livstruende tilstander. Den kjennetegnes av en helhetlig tenking der målet er å hjelpe barnet eller ungdommen med det de og familien har behov for. Både lindring av fysiske plager og hjelp med psykiske symptomer er del av behandlingen. Det kan også være viktig å ta tak i sosiale eller eksistensielle utfordringer som oppstår som følge av sykdommen. 

Nettverkets målsetning er at barn og unge i palliative forløp har best mulig livskvalitet, får et likeverdig tilbud som er uavhengig av bosted og i størst mulig grad opplever sømløse overganger og samarbeid mellom tjenestenivåene.