Skip Navigation LinksNettverkets-medlemmer

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Palliasjon > Kontaktinformasjon og nettverkets medlemmer

Kontaktinformasjon og nettverkets medlemmer

​Kontaktinformasjon til de regionale teamene: 

​Helse Sør-Øst
​palbu@ous-hf.no
​Helse Vest
​palliativt.team.barnogunge@helse-bergen.no
​Helse Midt-Norge
palbumidt.buk@stolav.no
​Helse Nord, UNN
​Bard.Forsdahl@unn.no
​Helse Nord, Bodø
palbu@nordlandssykehuset.no

Nettverkets medlemmer består av sykepleiere, leger, sosionomer, psykologer, fysio-, ergo- og musikkterapeuter, prester og andre helse- og omsorgsarbeidere som jobber med å fremme kunnskap og kompetanse om palliasjon for barn og unge. Trykk på de ulike regionene for å se hvem som er med i nettverket.