Regioner

Nettverk for legemidler til barn, spredd rundt i hele Norge

​​​Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn består av leger, sykepleiere og farmasøyter, som arbeider for at legemidler til barn er en prioritert oppgave blant produsenter, apotek og helsepersonell.

Alle landets regionale helseforetak er representert i Nettverket. Det er opprettet et legemiddelutvalg for barn (LMU) ved alle landets barneavdelinger. Primærhelsetjenesten er en sentral del av Nettverket, for å sikre riktig bruk av legemidler til barn hos fastleger, helsestasjonsleger og legevakt, og for å sikre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Primærhelsetjenesten er representert i Nettverkets Styringsgruppe ved Inga Marthe Grønseth, som er fastlege/spesialist i allmennmedisin. Primærhelsetjenesten er desentral i sin grunnstruktur, mens det pediatriske miljøet hovedsakelig er konsentrert rundt sykehusavdelinger. Et trygt og velfungerende samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten vedrørende barns legemiddelbehandling er en viktig del Nettverkets målsetning. Effektive kommunikasjonskanaler til primærhelsetjenesten er et sentralt element i dette.

Medlemmene i Nettverket ved de ulike barneavdelingene finner du ved å velge rett region i kartet nederst på siden eller her: