Om oss

Om oss

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble opprettet i 2008 etter at Stortinget ved behandling av Legemiddelmeldingen i 2005
ba regjeringen om å legge forholdene til rette for å heve kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk.

Nettverkets målsetning:
Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.
Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.
Nettverket skal bistå klinisk forskning på en slik måte at målsetningen styrkes.

Nettverket består av leger, sykepleiere og farmasøyter, som arbeider for at legemidler til barn er en prioritert oppgave blant produsenter, apotek og helsepersonell.

Helsedirektoratet har tillagt kompetansenettverket følgende oppgaver: 

  • Pasientsikkerhet

  • Kompetanseheving

  • Kunnskapsformidling

  • Vitenskapelig arbeid

Alle landets regionale helseforetak er representert i nettverket. Det er opprettet utvalg for legemidler til barn ved alle landets barneavdelinger. Primærhelsetjenester er en sentral del av nettverket, for å sikre riktig bruk av legemidler til barn hos fastleger, helsestasjonsleger og legevakt, og for å sikre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Nettverkets aktiviteter oppsummeres årlig i statusrapportene, disse kan leses her:
Statusrapport for 2021
Statusrapport for 2020
10 år og vel så det! Oppsummering av aktivitet i driftsårene 2009-2020
Statusrapport for 2019
Statusrapport for 2018
Statusrapport for 2017
Statusrapport for 2016
Statusrapport for 2015
Statusrapport for 2014
Statusrapport for 2013
Statusrapport for 2012
Statusrapport for 2011
Statusrapport for 2010

Kontakt oss:
På e-post: post@legemidlertilbarn.no  
Informasjon om nye nettsider og arbeid med oppretting av kjente feil, finner du her.

Webredaktør og sykehusfarmasøyt i Nettverkets stab, Margrete Einen, kan nås på telefon +47 995 83 433.
Lege i Nettverkets stab, Henrik Irgens, kan nås på telefon +47 400 42 778.