Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Hva gjør de i palliativt team for barn og unge?

Hva gjør de i palliativt team for barn og unge?

Det tverrfaglige kompetansenettverket for palliasjon til barn og unge feiret 1-årsdag den 10. juni. Det regionale palliative teamet i Helse Sør-Øst har laget filmer om arbeidet i teamet.

Regionalt palliativt team for barn og unge - PALBU i Helse Sør-Øst, har laget 6 korte filmsnutter om oppgavene til de tverrfaglige medlemmene av et slikt team.

Filmene (3-6 minutter hver) ligger fritt tilgjengelig på Vimeo, og kan f.eks. brukes til egenlæring eller undervisning.

Intro - https://vimeo.com/676196312

Barnelegen - https://vimeo.com/672854089

Psykologen - https://vimeo.com/672855580

Sosionomen- https://vimeo.com/676195636

Anestesilegen - https://vimeo.com/676201826

Sykepleieren - https://vimeo.com/672854792