Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Palliativ behandling og etikk er tema i Barnläkaren

Palliativ behandling og etikk er tema i Barnläkaren

Barnläkaren er Svenska barnläkarföreningen sitt medlemsblad, og nummer 5/2022 har Palliativ behandling og etikk som hovedtema, med mange fine artikler om ulike aspekt rundt palliasjon til barn og unge.

Fra innholdsfortegnelsen i Barnläkaren 5/2022

 • ​Palliativ vård – mycket mer än vård i livets slut 

 • Plötsligt finns det hopp för barn med spinal muskelatrofi (SMA) – hur påverkas professionen? 

 • Samtal om det som är svårt 

 • Palliativ symtomlindring hos barn och unga – skiljer det sig från annan symtomlindring? 

 • Etiska överväganden i den barnpalliativa vården 

 • Hur ökar vi medvetenheten om pediatrisk palliativ vård?

 • Betydelsen av att vara ett team i den palliativa vården av barn

 • Barnets rätt att leva och att dö

 • Palliativ vård av barn i glesbygd 

 • Intervjun med Anna Pella ”Vi vill att Agnes ska få fulla insatser så länge hennes livskvalitet är god” 

 • Föräldrar behöver bättre stöd i hanteringen av högriskläkemedel i hemmet

 • Neonatal Palliativ vård

 • De allra minsta – hur ser den palliativa vården ut för dem?

 • Konstpaus – Johannes Vermeer och en oväntad koppling till mikroskopet

 • Bokrecension: En sjukhusdirektörs bekännelser