Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Studie om psykolog i kommunale barnepalliative team

Studie om psykolog i kommunale barnepalliative team

I rammen for prosjektet "Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten" i Askøy kommune har fire psykologistudenter utforsket psykologens rolle i kommunale barnepalliative forløp.

Studien utgår fra prosjektet ‘Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten’. Dette er et treårig prosjekt i Askøy kommune som setter søkelys på palliasjon av alvorlig syke og døende barn i kommunehelsetjenesten. Hensikten med prosjektet er å utvikle et kvalitativt godt tjenestetilbud gjennom å bygge opp kompetanse og utarbeide og utprøve en modell for kommunal barnepalliasjon. 

Målet med denne studien var å utforske hvilke behov alvorlig syke og døende barn og deres familier har i en palliativ fase, og hvilken rolle psykologen kan ha i kommunal barnepalliative forløp. Funnene viser at familier i en barnepalliativ fase har komplekse og multidimensjonale behov. Psykologer kan spille en viktig rolle som en del av et kommunalt barnepalliativt team med klare arbeidsoppgaver på både individ- og systemnivå. Les rapporten her