Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Helhetlig palliasjon til barn og unge er reist som sak på Stortinget

Helhetlig palliasjon til barn og unge er reist som sak på Stortinget

I etterkant av temakvelden «Når et barn kanskje skal dø» i regi av Barnekreftforeningen, på Litteraturhuset i Oslo, 23. mai, ble det stilt representantforslag om helhetlig barnepalliasjon i Stortinget.

I dette forslaget, fra representanter i SV, til Stortinget står det: 
Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med en plan for helhetlig barnepalliasjon basert på følgende:
  • Barn og ungdom i palliasjon skal sikres et godt offentlig tilbud for å sikre samarbeidet mellom hjem, behandlere og barnehage/skole slik at barnas livskvalitet sikres der de bor.
  • Det skal utarbeides gode palliative planer slik at barna gis rett behandling til rett tid ved bred tverrfaglighet, der kompetansen hviler på spesialisthelsetjenesten.
  • Det skal være operative barnepalliative team ved alle landets barne- og ungdomsklinikker som kan bistå de kommunale tjenestene.
  • Det må sikres tilstrekkelige ressurser til et nasjonalt, tverrfaglig kompetansenettverk.


Marian Hussein, stortingsrepr. og helsepolitisk talsperson for SV, en av forslagsstillerne, har skrevet om teamet i Dagsavisen «Ditt barn har to år igjen å leve» (6.6.22)