Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Nytt kapittel i Akuttveilederen: Akutt barnepalliasjon

Nytt kapittel i Akuttveilederen: Akutt barnepalliasjon

I Norsk barnelegeforenings akutt og generell veiledere er det nå egne kapitler om barnepalliasjon. Kapitlene kan også være relevante for andre faggrupper enn leger.

Kapittel 14 Akutt barnepalliasjon i Akuttveileder er nå publisert, og komplementerer kapittel 16 Barnepalliasjon i Generell veilederen, begge fra Norsk Barnelegeforening. Veilederne ligger tilgjengelig på Helsebiblioteket

Kapittel 14 Akutt barnepalliasjon er et kortfattet kapittel som omhandler akutte situasjoner i barnepalliative forløp, med spesielt fokus på livets siste fase. For mere utfyllende opplysninger og bakgrunnsinformasjon, henvises det til kapitlet i Generell veileder. 

Les mer om palliasjon her.