Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Ny utgave av Paidos - Ulikheter

Ny utgave av Paidos - Ulikheter

Den nylig publiserte utgaven av Paidos tar for seg ulikheter av ulike årsaker.

I Paidos er det publisert flere artikler som handler om ulikheter som for eksempel sosiale helseforskjeller, variasjoner i praksis, variasjoner mellom fattig og rik - flere av artiklene nevner at kunnskap om egen helse, Helsekompetanse, er viktig for å utjevne forskjellene. Les hele Paidos utgaven her.

Nettverkets Henrik Irgens har også bidratt med en artikkel om akkurat dette med Helsekompetanse, han skriver: 

Folkehelsen har blitt betraktelig bedre i løpet av de siste 4-5 generasjonene. Med økende forventet levealder og stadig bedre helse skulle en tro at veien inn i fremtiden ser lovende ut. Det er imidlertid fremdeles utfordringer å ta tak i; evne til å ivareta egen helse er ujevnt fordelt, og unges helsekompetanse trenger et løft.

Les hele artikkelen til Henrik her.