Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > NorPedMed samling ble arrangert 14. - 15.mars i Oslo

NorPedMed samling ble arrangert 14. - 15.mars i Oslo

Nettverking, inspirasjon og fremtidsvisjoner stod på agendaen da NorPedMed arrangerte sitt årlige seminar i Oslo, med fysisk tilstedeværelse for første gang på to år.

Mandag 14. mars ble det arrangert en egen samling for studiesykepleierne og «Nettverk for Pediatriske Studiesykepleiere» ble offisielt etablert som en struktur innenfor rammen av NorPedMed og Nettverket. Målet for dette nettverket er at alle sykepleiere som jobber med barn i kliniske studier skal kjenne hverandre, slik at det blir en lav terskel for å ta kontakt med kollegaer på andre sykehus eller for å hente gode råd i vanskelige situasjoner. 

Tirsdag 15.mars ble selve NorPedMed-møtet arrangert. Alle universitetssykehusene og alle Klinisk Forskningspost Barn (KFPB) var representert med både barneleger og sykepleiere. Vi hørte først om organisering av KFPB ved Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, med gode foredrag fra Heidi Glosli (KFPB OUS), Siri Kolle (Inven2) og Camilla Tøndel (KFPB Haukeland). Deretter fikk vi en oppdatering om NorTrials fra Øystein Krüger som er forskningsdirektør i Helse Sør-Øst, og Signe Øien Fretland som leder av NorTrials’s koordinerende enhet.

NorCRIN har nylig flyttet kontoradresse frå Trondheim til Bergen, og Camilla Tøndel informerte om dette, samt om hvilke oppgaver NorCRIN ivaretar. Vi fikk også med oss inspirerende ord om hvordan fremtiden vil bli for kliniske utprøvinger i Europa, sett med øynene til Ricardo Fernandes som er leder av EU-nettverket c4c sin satsing på «National Hubs». En National Hub er en nasjonal struktur som skal utvikles i alle EU-land, og som skal fungere som et «single-point-of-entry» for kliniske utprøvinger blant barn. NorPedMed er National Hub Norway. 

Møtet ble avsluttet med gode diskusjoner rundt en videreutvikling av Klinisk Forskningspost Barn på de sykehusene der dette enda ikke er helt på plass, og hvordan man i fremtiden kan få hentet flere utprøvinger til Norge og ut på flere sykehus.

Sist men ikke minst, vi diskuterte hvordan NorPedMed kan bli en enda mer effektiv tilrettelegger og distributør av kliniske utprøvinger blant barn i Norge, godt synlig som en leveringsdyktig partner på den internasjonale arenaen, og godt forankret i norske styringsstrukturer og i helseforetaksmodellen.

Hele programmet og presentasjoner fra dagene finnes her.