Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Melatonin: lite kunnskap om langtidsbruk

Melatonin: lite kunnskap om langtidsbruk

RELIS har problematisert mangelen på kunnskap om bivirkninger av langtidsbruk av melatonin til barn. Utredningen inkluderer informasjon om endogen melatoninproduksjon, dosering/forskrivning av melatonin til barn og muligheten for forsinket pubertet.

​Både bruk av melatonin til barn og tilgjengeligheten har økt over tid, og fortsetter å øke. Det er fremdeles mye vi ikke vet om melatoninbehandling og spesielt langtidsbruk, som er vanlig hos barn.  Det er teorier om at melatonin kan påvirke tidspunkt for pubertet, men dette er lite studert og fremdeles uavklart. RELIS mener at forskrivere og behandlere i Norge bør være klar over disse kunnskapshullene.

Les hele RELIS-saken om forskrivning i Norge og kunnskapshullene.